0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Thương hiệu

KRUGER

Kruger Ventilation Industries là nhà sản xuất hàng đầu cung cấp các sản phẩm thông gió cho các tòa nhà thương mại và dân cư, các ứng dụng công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Năm 1985, công ty được thành lập tại Singapore. Năm 2009, Nó đã trở thành công ty con đầy đủ của Soler & Palau Ventilation Group (S&P).

Công ty phát triển và sản xuất các loại sản phẩm thông gió như Quạt hướng trục, Quạt ly tâm, Quạt gia dụng, Quạt trong dòng, Quạt phản lực, Quạt dòng hỗn hợp, Quạt hút mái và Quạt hầm.