0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Quạt thông gió thương hiệu Kruger APL 315 4P-1 1S | APL 355 4P-1 1S | APL 400 4P-1 1S | APL 450 4P-1 1S | APL 500 4P-1 1S | APL 500 6P-1 1S

KRUGER
APL SERIES

Quạt gắn tường Kruger APL 315 4P-1 1S | APL 355 4P-1 1S | APL 400 4P-1 1S | APL 450 4P-1 1S | APL 500 4P-1 1S | APL 500 6P-1 1S là dòng quạt gắn tường hút hoặc cấp gió tươi thường dùng cho nhà xưởng, xí nghiệp, nhà kho, ...
Liên hệ tư vấn báo giá điện thoại/Zalo: 0948357358

Liên hệ: 0948 357 358

Quạt gắn tường Kruger APL 315 4P-1 1S | APL 355 4P-1 1S | APL 400 4P-1 1S | APL 450 4P-1 1S | APL 500 4P-1 1S | APL 500 6P-1 1S là dòng quạt gắn tường hút hoặc cấp gió tươi thường dùng cho nhà xưởng, xí nghiệp, nhà kho, ...
Liên hệ tư vấn báo giá điện thoại/Zalo: 0948357358

Quạt thông gió thương hiệu Kruger APL 315 4P-1 1S | APL 355 4P-1 1S | APL 400 4P-1 1S | APL 450 4P-1 1S | APL 500 4P-1 1S | APL 500 6P-1 1S

Quạt thông gió thương hiệu Kruger APL 315 4P-1 1S | APL 355 4P-1 1S | APL 400 4P-1 1S | APL 450 4P-1 1S | APL 500 4P-1 1S | APL 500 6P-1 1S

Đi tới giỏ hàng